MEDIA

  • i

Czy warto zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

Wywiad z ekspertami Panem Witoldem Moszyńskim i Janem Góralskim.