Przeczytaj więcej
Umów się na rozmowę

O ŁĄCZNEJ MOCY 4 MW

Park Solarny SOLVA
Inwestycje w farmy fotowoltaiczne

PROJEKT P4

PROJEKT P4

Wpisz poniższe dane. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin

Park Solarny SOLVA
Inwestycje w farmy fotowoltaiczne

O ŁĄCZNEJ MOCY 4 MW

Wpisz poniższe dane. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin

Park Solarny SOLVA
Inwestycje w farmy fotowoltaiczne

O ŁĄCZNEJ MOCY 4 MW

Coraz prężniej rozwijający się rynek energetyki i sprzyjające temu dyrektywy unijne sprawiają, że farmy fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Istotnym aspektem tego typu inwestycji jest czas i pieniądze włożone w proces przygotowawczy.

Projekt P30 to inwestycja w projekty farm fotowoltaicznych o łącznej, planowanej mocy 30 MW. Jest to 21 selektywnie wybranych lokalizacji usytuowanych w całej Polsce zabezpieczonych notarialnie.

Czym jest Projekt P30?

STRATEGICZNI PARTNERZY PROJEKTU

Cel projektu P4

Budowa elektrowni o mocy 1 MW - Etap I


Rozbudowa Parku Solarnego o kolejne etapy:

- Etap II - elektrownia o mocy 2 MW

- Etap III - elektrownia o mocy 1 MWPozyskanie finansowania na Etapy II i III


Realizacja unikalnego projektu porównującego zróżnicowane technologie fotowoltaiczne zastosowane w Etapie I, Etapie II oraz Etapie III (projekt badawczy w ramach NCBiR)

Budowa i zarządzanie Parkiem Solarnym SOLVA

DYREKTYWA UNIJNA 2009 / 28 / WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.

NAKAZUJE RZĄDOM UE WSPARCIE PROJEKTÓW OZE

  • Dla Polski na 2020 rok wymóg 15% OZE w bilansie energetycznym.
  • Kara za niespełnienie celu OZE może wynosić nawet 8 MLD PLN,
  • Termin wymagalności „Pakietu 20/20/20” dla Polski to rok 2030,
  • W 2019 roku UE zwiększyła cel OZE dla państw członkowskich do 32%

DYREKTYWA UNIJNA12/2019 ZIELONY ŁAD

  • Bardziej ambitne cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050,
  • Dostarczanie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii,
  • Budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby

Czy wiesz, że na podstawie Dyrektywy Unijnej z 2019 roku Unia Europejska nakazuje państwom członkowskim dostarczanie przystępnej cenowo i czystej energii? Według najnowszych prognoz do 2040 roku rozwój mocy w Polsce wzrośnie niemal dwudziestokrotnie. Taki scenariusz sprawia, że firmy zaczynają myśleć o nowoczesnych sposobach dostarczania energii. Jednym z nich jest budowa farm fotowoltaicznych, które znajdują coraz większe grono zwolenników. To co wyróżnia je od innych źródeł dostarczania energii odnawialnej to ekologia oraz łatwość obsługi.

Prognozy rozwoju mocy fotowoltaicznych do 2040 r. (GW)

Thomas Edison

"Postawiłbym wszystkie swoje pieniądze na Słońce i energię słoneczną. Jakież to jest źródło mocy! Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać, aż skończy nam się węgiel i ropa zanim ujarzmimy Słońce"

Twórca pierwszej żarówki elektrycznej

Warren Buffett

“Prosta zasada mówi: Bądź ostrożny, gdy inni są chciwi, i bądź chciwy, gdy inni się boją.”

Światowy ekonomista i ekspert giełdowy

Najważniejsze informacje o Projekcie P4 Park Solarny SOLVA:

Łączna planowana moc projektu - 4 MW

Selektywnie wybrana lokalizacja

Wymagane nakłady
inwestycyjne do realizacji ETAPU I to 3.000.000 PLN

ETAP I - SOLVA 1 (1MW) - w realizacji

ETAP II - SOLVA 2 (2MW) - etap deweloperski

ETAP III - SOLVA 3 (1MW) - etap deweloperski

- Własność gruntu
- Gotowy projekt z dokumentacją
- Pozwolenie na budowę

Sprawdzony model biznesowy zapewniający rentowność i trwałość projektu

Czas trwania projektu 60 miesięcy

Proces realizacji zapewniają wykwalifikowani eksperci z rynku energetycznego

Wartość projektu*

Start projektu z przygotowaną
strukturą operacyjną
i uzyskanymi pracami administracyjnymi

Bezpieczeństwo projektu

ETAP I - 5 MLN PLN

ETAP II - 15 MLN PLN

ETAP III - 20 MLN PLN

- Własność gruntu

- Wartość spółki

- Poręczenie majątkowe partnera operacyjnego

*zgodnie z biznesplanem - potwierdzonym ekspertyzą rzeczoznawcy z dnia: 19.06.2020

Bezpieczeństwo Projektu P4

Spółka jest właścicielem gruntu pod opisywaną inwestycję

Spółka posiada ostateczne pozwolenia na budowę

Przystąpienie w grudniu 2020 r.

WŁASNY GRUNT

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

GWARANCJA RZĄDOWA ODBIORU WYPRODUKOWANEJ ENERGII W SYSTEMIE AUKCYJNYM NA 15 LAT

Sprawdzony model biznesowy zapewniający rentowność i trwałość projektu realizowany przez ekspertów z rynku energetycznego

Start projektu z przygotowaną strukturą operacyjną i zaawansowanymi pracami administracyjnymi

ETAP II + ETAP III

Realizacja projektów OZE, w tym farm fotowoltaicznych, odbywa się w oparciu o wdrożoną w 2016 r. ustawę o OZE.

Realizacja projektów farm fotowoltaicznych, zarówno na etapie pozyskiwania zgód formalno-prawnych i administracyjnych oraz etapie budowy, odbywa się zgodnie z normami i wytycznymi ujętymi w Prawie budowlanym.

Realizacja projektów farm fotowoltaicznych związana z ich eksploatacją oraz podłączeniem do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z Prawem energetycznym.

Ustawa o OZE w Polsce oraz unijne dyrektywy nadające kształt orzecznictwu i kierunek rozwoju

Transparentne procedury administracyjne zdefiniowane wg. Prawa budowlanego i energetycznego

Brak przeszkód formalno-prawnych plus światowy trend do rozwoju energetyki OZE

Łączna planowana moc elektrowni w ramach realizacji projektu - 4 MW

Start projektu z budową 1 MW i sprawdzoną procedurą dla sąsiednich działek, na których ma powstać Etap II i Etap III

10 HA - łączna powierzchnia Parku Solarnego SOLVA zabezpieczona aktami notarialnym

CYKL INWESTYCJI

ETAPY REALIZACJI PARKU SOLARNEGO

Dokumentację techniczną z dokonanymi analizami techniczno-prawnymi 21 lokalizacji

Zabezpieczone notarialnie 21 wyselekcjonowanych umów dzierżawy terenu pod przyszłe inwestycje

Utworzoną strukturę organizacyjną projektu zarządzaną przez ekspertów z udziałem doświadczonych podmiotów powiązanych i współpracujących

Rozpoczętą procedurę uzyskania decyzji administracyjnych do uzyskania pozwolenia na budowę

Ekspertyza rzeczoznawcy potwierdzająca wartość z dnia 12.06.2020

Inwestor zostaje udziałowcem spółki inwestycyjnej

Warianty Inwestycji

Kwota inwestycji:


Wielkość objętych
udziałów *:


Oprocentowanie

w skali roku:


Zysk w skali roku:


Okres inwestycji:


Łączny zysk:


Zabezpieczenie / Forma własności:


Wypłata

oprocentowania **:

I

200 TYS.

3%

5,25%

5 LAT

Zabezpieczenie na majątku spółki / Nabycie udziałów w spółce

Raz w roku

* Jeden inwestor może otrzymać maksymalnie 9% udziałów

** Możliwa opcja kapitalizacji - decyzja inwestora

Umów się na rozmowę!

52 500 PLN

10 500 PLN

300 TYS.

4%

Kwota inwestycji:


Wielkość objętych
udziałów *:


Oprocentowanie

w skali roku:


Zysk w skali roku:


Okres inwestycji:


Łączny zysk:


Zabezpieczenie / Forma własności:


Wypłata

oprocentowania **:

II

5,75%

5 LAT

86 250 PLN

17 250 PLN

Zabezpieczenie na majątku spółki / Nabycie udziałów w spółce

Raz w roku

Umów się na rozmowę!
Umów się na rozmowę!

Kwota inwestycji:


Wielkość objętych
udziałów *:


Oprocentowanie

w skali roku:


Zysk w skali roku:


Okres inwestycji:


Łączny zysk:


Zabezpieczenie / Forma własności:


Wypłata

oprocentowania **:

125 000 PLN

Zabezpieczenie na majątku spółki / Nabycie udziałów w spółce

Raz w roku

400 TYS.

5%

6,25%

5 LAT

25 000 PLN

III

Umów się na rozmowę!

Kwota inwestycji:


Wielkość objętych
udziałów *:


Oprocentowanie

w skali roku:


Zysk w skali roku:


Okres inwestycji:


Łączny zysk:


Zabezpieczenie / Forma własności:


Wypłata

oprocentowania **:

od 177 500 PLN

Zabezpieczenie na majątku spółki / Nabycie udziałów w spółce

Raz w roku

6%

7,10%

5 LAT

od 35 500 PLN

500-900 TYS.

IV

Skontaktuj się z nami

Wpisz poniższe dane. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin

Holding EPV Management 1 | Polityka prywatności | 2020