+48 796 444 449 biuro@epvholding.pl

Zarząd EPV HOLDING

Witold Moszyński
– prezes Zarządu, Holding EPV

Posiada 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu personelem przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych, prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa. Doradza zarządom i organizacjom z różnych branż m.in. w zakresie zarządzania personelem, realizacji procesów inwestorskich, restrukturyzacji, reorganizacji, fuzji i przejęć, budowy i motywowania zespołów, efektywności pracowników, wdrożeń informacyjnych systemów zarządzania. Tworzył, wdrażał i audytował strategie: sprzedaży, marketingu, HR, PR, EB, CSR, polityki i procesy biznesowe, programy zarządzania zmianami w grupach kapitałowych m.in. w branży finansowej, nieruchomości, transportowej, finansowej i marketingowej, w tym na stanowiskach Dyrektora Personalnego m.in. w Grupie PKP (zatrudniającej 86 tys. pracowników) oraz w Money Expert S.A., Country Managera w D+S Europe Polska i jako CEO & Funder HCCG – Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego odpowiadał za wdrożenie w Grupie PKP Zarządzania Talentami w modelu cloud, koordynując współpracę 5 spółek zaangażowanych w projekt implementacji systemu SAP SuccessFactors. Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego, Eksperckiej Rady Konsultacyjnej i Wykładowca Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Prezes Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej. W Holding EPV odpowiada za relacje z inwestorami oraz procesy biznesowe.

Witold Moszyński
– prezes Zarządu, Holding EPV

Posiada 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu personelem przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych, prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa. Doradza zarządom i organizacjom z różnych branż m.in. w zakresie zarządzania personelem, realizacji procesów inwestorskich, restrukturyzacji, reorganizacji, fuzji i przejęć, budowy i motywowania zespołów, efektywności pracowników, wdrożeń informacyjnych systemów zarządzania. Tworzył, wdrażał i audytował strategie: sprzedaży, marketingu, HR, PR, EB, CSR, polityki i procesy biznesowe, programy zarządzania zmianami w grupach kapitałowych m.in. w branży finansowej, nieruchomości, transportowej, finansowej i marketingowej, w tym na stanowiskach Dyrektora Personalnego m.in. w Grupie PKP (zatrudniającej 86 tys. pracowników) oraz w Money Expert S.A., Country Managera w D+S Europe Polska i jako CEO & Funder HCCG – Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego odpowiadał za wdrożenie w Grupie PKP Zarządzania Talentami w modelu cloud, koordynując współpracę 5 spółek zaangażowanych w projekt implementacji systemu SAP SuccessFactors. Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego, Eksperckiej Rady Konsultacyjnej i Wykładowca Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Prezes Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej. W Holding EPV odpowiada za relacje z inwestorami oraz procesy biznesowe.

Arkadiusz Frukacz
– Dyrektor Operacyjny, Holding EPV,
Członek Zarządu spółek holdingowych

Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz MBA Executive w Robert H. Smith School of Business, University of Maryland. Zarządzający ogólnopolskimi oraz zagranicznymi projektami w sektorach odnawialnych źródeł energii, bankowości, doradztwa finansowego, ubezpieczeń, oraz farmacji. Od 2013 roku w branży związanej z energetyką i odnawialnymi źródłami energii, wcześniej przez blisko 15 lat w bankowości i finansach. W funkcji Dyrektora Zarządzającego przygotował we współpracy z BOŚ Bank pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt fotowoltaicznych instalacji prosumenckich dla blisko 2000 odbiorców. Brał udział w zaprojektowaniu i budowie jednej z pierwszych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW, a w dalszym okresie nadzorował 4 inne projekty związane z zaprojektowaniem i budową elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda. W ramach realizacji projektu prosumenckiego zarządzał ogólnopolską techniczno-handlową strukturą sprzedaży, równolegle sprawując funkcję projekt managera dla inwestorów planujących budowę elektrowni od 1 MW. W Holding EPV odpowiada za zagadnienia techniczno-operacyjne związane z projektowaniem i budową elektrowni fotowoltaicznych.

Ewa Szczepanowska-Taszycka
– Członek Zarządu, Holding EPV

Menedżer, Doradca i Przedsiębiorca. Posiada wieloletnie doświadczenie w strukturach finansowo-księgowych w obszarze finanse, rachunkowość i kontroling oraz Kontrola i Audyt Wewnętrzny, w tym w obszarze budowania ładu organizacyjnego, oceny ryzyka i efektywności procesów biznesowych. Brała udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii wspierających (ERP, CRM, BPM) w międzynarodowych korporacjach działających na rynku FMCG oraz w Biurze Rachunkowym działającym na rynku MŚP. Zdobyte doświadczenie oraz współpraca przy tworzeniu międzynarodowych Biur Usług Współdzielonych (Service Shared Center) w obszarze księgowości korporacyjnej i kontrolingu, stało się dla niej inspiracją do stworzenia i wdrożenia autorskiej Platformy B2B, dedykowanej do zdalnej obsługi księgowo-podatkowej, poszerzonej o kontroling, analizę finansową i doradztwo biznesowe dla Klienta z sektora MŚP. W Holdingu EPV odpowiada za kontroling finansowy.

Sławomir Węglarz
– Project Manager, Holding EPV,
Członek Zarządu spółek holdingowych

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno-inżynierskie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od ponad 20 lat pracuje w branży finansowo-bankowej, gdzie pełnił funkcje dyrektorskie i zarządzające. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z bankami, doradztwie strategicznym i finansowym dla biznesu, w optymalizacji kosztów oraz tworzeniu modeli biznesowych i finansowych, jak również pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla klientów biznesowych. Ukończył wiele kursów oraz szkoleń z zakresu umiejętności managerskich i bankowych, a także specjalistycznych, w tym min. szkolenia z zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym. Od 2014 czynnie bierze udział w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii w tym m.in. w obszarze finansowania farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych do  projektów OZE. W Holdingu EPV odpowiada za tworzenie i nadzór nad realizacją budżetów, tworzenie modeli finansowych projektów elektrowni fotowoltaicznych, analizę finansową nabywanych projektów EPV.

Beata Oniszk
– Dyrektor Departamentu ds. Inwestycji w firmie 4 Max Consulting – Partnera Biznesowego Holding EPV

Od 27 lat w branży finansowej, ekonomista, analityk, planer, dyrektor departamentu kluczowych kontraktów biznesowych. W portfelu ponad 8.000 klientów doradza i planuje strategie długoterminowego inwestowania dla klienta indywidualnego i biznesowego. Na bieżąco monitoruje zachowanie portfeli inwestycyjnych, które nie tylko zależą od stopy zwrotu, ale generalnie od pozycji i doboru produktu w segmencie usług dla zamożnego klienta, doboru dziedziny w jakiej opłaca się inwestycja i bezpieczeństwa , które dziś stawiane jest przez klientów na pierwszym miejscu. W obsłudze klienta stawia na niezależne, profesjonalne i kompleksowe doradztwo kierując się zawsze dobrem klienta. W EPV Holding odpowiada za relacje z kluczowymi inwestorami indywiualnymi.

Michał Kowalczyk
– Dyrektor Sprzedaży w firmie 4 Max Consulting – Partnera Biznesowego Holding EPV

Od 13 lat jest związany z branżą ubezpieczeniowo-finansową, a od 5 lat z Fotowoltaiką. Oprócz kierowania działaniami handlowymi Grupy Kapitałowej Assiduus, tworzy plany i strategie sprzedażowe oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją. Merytoryka oraz praktyczna wiedza mocno wykraczająca poza standardy jest jego mocną stroną. Zespół 4MAX pod jego kierownictwem pozyskał ponad 300 Hektarów umów notarialnych gruntów pod przyszłe farmy, obecnie bierze udział w projektach przekraczających 100 MW. W EPV Holding odpowiada za dział sprzedaży oraz pozyskiwania gruntów na terenie Polski.

Arkadiusz Frukacz
– Dyrektor Operacyjny, Holding EPV,
Członek Zarządu spółek holdingowych

Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz MBA Executive w Robert H. Smith School of Business, University of Maryland. Zarządzający ogólnopolskimi oraz zagranicznymi projektami w sektorach odnawialnych źródeł energii, bankowości, doradztwa finansowego, ubezpieczeń, oraz farmacji. Od 2013 roku w branży związanej z energetyką i odnawialnymi źródłami energii, wcześniej przez blisko 15 lat w bankowości i finansach. W funkcji Dyrektora Zarządzającego przygotował we współpracy z BOŚ Bank pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt fotowoltaicznych instalacji prosumenckich dla blisko 2000 odbiorców. Brał udział w zaprojektowaniu i budowie jednej z pierwszych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW, a w dalszym okresie nadzorował 4 inne projekty związane z zaprojektowaniem i budową elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda. W ramach realizacji projektu prosumenckiego zarządzał ogólnopolską techniczno-handlową strukturą sprzedaży, równolegle sprawując funkcję projekt managera dla inwestorów planujących budowę elektrowni od 1 MW. W Holding EPV odpowiada za zagadnienia techniczno-operacyjne związane z projektowaniem i budową elektrowni fotowoltaicznych.

Ewa Szczepanowska-Taszycka
– Członek Zarządu, Holding EPV

Menedżer, Doradca i Przedsiębiorca. Posiada wieloletnie doświadczenie w strukturach finansowo-księgowych w obszarze finanse, rachunkowość i kontroling oraz Kontrola i Audyt Wewnętrzny, w tym w obszarze budowania ładu organizacyjnego, oceny ryzyka i efektywności procesów biznesowych. Brała udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii wspierających (ERP, CRM, BPM) w międzynarodowych korporacjach działających na rynku FMCG oraz w Biurze Rachunkowym działającym na rynku MŚP. Zdobyte doświadczenie oraz współpraca przy tworzeniu międzynarodowych Biur Usług Współdzielonych (Service Shared Center) w obszarze księgowości korporacyjnej i kontrolingu, stało się dla niej inspiracją do stworzenia i wdrożenia autorskiej Platformy B2B, dedykowanej do zdalnej obsługi księgowo-podatkowej, poszerzonej o kontroling, analizę finansową i doradztwo biznesowe dla Klienta z sektora MŚP. W Holdingu EPV odpowiada za kontroling finansowy. 

Sławomir Węglarz
– Project Manager, Holding EPV,
Członek Zarządu spółek holdingowych

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno-inżynierskie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od ponad 20 lat pracuje w branży finansowo-bankowej, gdzie pełnił funkcje dyrektorskie i zarządzające. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z bankami, doradztwie strategicznym i finansowym dla biznesu, w optymalizacji kosztów oraz tworzeniu modeli biznesowych i finansowych, jak również pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla klientów biznesowych. Ukończył wiele kursów oraz szkoleń z zakresu umiejętności managerskich i bankowych, a także specjalistycznych, w tym min. szkolenia z zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym. Od 2014 czynnie bierze udział w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii w tym m.in. w obszarze finansowania farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych do  projektów OZE. W Holdingu EPV odpowiada za tworzenie i nadzór nad realizacją budżetów, tworzenie modeli finansowych projektów elektrowni fotowoltaicznych, analizę finansową nabywanych projektów EPV.

Beata Oniszk
– Dyrektor Departamentu ds. Inwestycji w firmie
4 Max Consulting – Partnera Biznesowego Holding EPV

Od 27 lat w branży finansowej, ekonomista, analityk, planer, dyrektor departamentu kluczowych kontraktów biznesowych. W portfelu ponad 8.000 klientów doradza i planuje strategie długoterminowego inwestowania dla klienta indywidualnego i biznesowego. Na bieżąco monitoruje zachowanie portfeli inwestycyjnych, które nie tylko zależą od stopy zwrotu, ale generalnie od pozycji i doboru produktu w segmencie usług dla zamożnego klienta, doboru dziedziny w jakiej opłaca się inwestycja i bezpieczeństwa , które dziś stawiane jest przez klientów na pierwszym miejscu. W obsłudze klienta stawia na niezależne, profesjonalne i kompleksowe doradztwo kierując się zawsze dobrem klienta. W EPV Holding odpowiada za relacje z kluczowymi inwestorami indywiualnymi.

Michał Kowalczyk
– Dyrektor Sprzedaży w firmie 4 Max Consulting
– Partnera Biznesowego Holding EPV.

Od 13 lat jest związany z branżą ubezpieczeniowo-finansową, a od 5 lat z Fotowoltaiką. Oprócz kierowania działaniami handlowymi Grupy Kapitałowej Assiduus, tworzy plany i strategie sprzedażowe oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją. Merytoryka oraz praktyczna wiedza mocno wykraczająca poza standardy jest jego mocną stroną. Zespół 4MAX pod jego kierownictwem pozyskał ponad 300 Hektarów umów notarialnych gruntów pod przyszłe farmy, obecnie bierze udział w projektach przekraczających 100 MW. W EPV Holding odpowiada za dział sprzedaży oraz pozyskiwania gruntów na terenie Polski.

NASZA MISJA

Misją HOLDING EPV jest dostarczanie inwestorom prywatnym i instytucjonalnym gotowych rozwiązań i projektów w zakresie budowy farm fotowoltaicznych oraz parków solarnych. Dzięki wysokiej jakości usług, przygotowanemu zapleczu technicznemu oraz doświadczeniu w fotowoltaice jesteśmy w stanie zrealizować projekty od 1 MW do ponad 50 MW. Obecnie posiadane projekty przekraczają już 150 MW, a dzięki regularnie rozwijanemu działowi handlowemu w całej Polsce liczba ta stale rośnie. Każdego dnia chcemy wspierać ochronę środowiska naturalnego i klimatu, zwiększając moc naszych elektrowni słonecznych, inwestując w nowoczesne technologie, które są przyjazne dla środowiska.

Wartości, na które stawiamy

Kulturę innowacji

Otwartość na zmiany

Łączenie kompetencji

Zaangażowanie

Transparentne zasady współpracy z partnerami

Szacunek dla ludzi
i środowiska naturalnego

rodzaje spółek holdingowych

HOLDING EPV MANAGEMENT 1

HOLDING EPV MANAGEMENT 2

HOLDING EPV MANAGEMENT 3

HOLDING EPV MANAGEMENT 4

HOLDING EPV MANAGEMENT 5

HOLDING EPV MANAGEMENT 6

HOLDING EPV DEVELOPMENT 1

HOLDING EPV DEVELOPMENT 2

HOLDING EPV DEVELOPMENT 3

HOLDING EPV DEVELOPMENT 4

HOLDING EPV DEVELOPMENT 5

HOLDING EPV DEVELOPMENT 6

Nasi partnerzy